Ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz jaką kwotę ostatecznie pracownik dostanie na rękę?

Płaca minimalna 2023 – ile wynosi?

Warto przypomnieć, że w wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł.

Płaca minimalna 2023 netto – ile na rękę?

Płaca minimalna podawana jest w kwotach brutto. Na ile może zatem liczyć pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie?

Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. Od kwoty brutto odliczane są składki ZUS, czyli składka emerytalna, składka rentowa oraz składka chorobowa. Od pozostałej kwoty odejmowana jest też zaliczka na podatek dochodowy. W rezultacie od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna netto na umowie o pracę wynosi 2709,48 złotych.

Płaca minimalna - kolejna podwyżka w 2023 roku

Warto zauważyć, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 roku. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł brutto.

A zatem od 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.