Czternastki na stałe wejdą do systemu emerytalnego. Przewiduje to projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przyjęty we wtorek przez rząd.

Dodatkową wypłatę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby uprawnione do emerytur i rent ZUS, emerytowani rolnicy i mundurowi, uprawnieni do: emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

1588,44 zł, czyli maksymalnie 1445,48 zł na rękę, wyniesie w 2023 r. czternastka w zależności od innych dochodów emeryta lub rencisty. Wypłata w pełnej wysokości trafi do osób, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto (czyli 2418 netto). Dodatkową wypłatę dostaną też osoby, których świadczenie nie przekracza 4438,44 zł brutto, czyli kwoty będącej sumą 2900 zł i najniższej emerytury obowiązującej w roku, w którym jest wypłacane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o 50 zł.

9,5 mln emerytów i rencistów ma dostawać czternastkę regularnie / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Mateusz Rzemek