Nawet 2 mln płatników składek do 22 maja musi złożyć pierwsze roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Ponad 600 tys. mikroprzedsiębiorców już to zrobiło. Rekordzista ma 198 tys. zł do zwrotu.

Z najnowszych informacji z ZUS, do których dotarł DGP, wynika, że już przeszło 637 tys. płatników składek złożyło pierwsze rozliczenie roczne składki zdrowotnej płaconej przez nich na zmienionych zasadach przewidzianych w Polskim Ładzie. Okazuje się, że prawie 307 tys. płatników wykazało nadpłatę w swoich rozliczeniach. ZUS wystawił im już taką informację w PUE ZUS. Do tej pory tylko 55,5 tys. uprawnionych złożyło wnioski o zwrot. Opiewają łącznie na kwotę 69,6 mln zł. Średnio daje to 1255 zł zwrotu. Rekordzista ma 198 tys. zł nadpłaty składki zdrowotnej. Jak to możliwe, by uzyskał aż tak wysoki zwrot?

– W Polsce jest już ok. 30 tys. osób, które osiągają roczne dochody powyżej 1 mln zł. Aby otrzymać 198 tys. zł zwrotu składki zdrowotnej, wystarczy, aby taki „mikroprzedsiębiorca” prowadzący biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jawnej wykazał w pierwszych miesiącach zeszłego roku duże dochody, od których zapłacił 9 proc. składkę zdrowotną, a na koniec roku zanotował ok. 4 mln zł straty – wylicza doradca podatkowy, który prosi o zachowanie nazwiska do wiadomości redakcji.

Konieczny wniosek

Z informacji DGP wynika, że nie będzie to odosobniony przypadek i dużych zwrotów składki zdrowotnej może być więcej.

– Duże zwroty wynikają nie tylko z nierównomiernych dużych dochodów, lecz także z tego, że w tym rozliczeniu ZUS ugiął się pod presją i nie będzie uwzględniał stanów magazynowych, jeśli będą one miały negatywny wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej. W przyszłym roku już tego nie będzie – mówi Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać zwrot nadpłaconej składki, muszą jednak pamiętać o terminach. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej muszą złożyć w ZUS za pośrednictwem programu Płatnik lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS do 22 maja razem z raportem składkowym za kwiecień (standardowy termin na rozliczenie wypada 20 maja, jest to jednak sobota, więc termin na złożenie dokumentów automatycznie wydłuża się do końca poniedziałku 22 maja).

Złożenie raportu rocznego, z którego wyniknie nadpłata, nie oznacza jednak automatycznego zwrotu. Trzeba będzie złożyć w tej sprawie oddzielny wniosek – do 1 czerwca za pośrednictwem PUE ZUS. Wielu przedsiębiorców, doradców podatkowych i przedstawicieli biur podatkowych zgłaszało w ostatnich dniach problemy z funkcjonowaniem PUE.

– Z zapewnień ze strony ZUS i Ministerstwa Zdrowia wynika, że wszelkie błędy krytyczne uniemożliwiające złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców już zostały wyeliminowane, ale chyba nie jest tak do końca, bo ciągle docierają do nas informacje o tym, że w niektórych specyficznych sytuacjach system ZUS nie widzi danych, co nie pozwala na złożenie prawidłowego rozliczenia. Dość też powiedzieć, że w połowie zeszłego tygodnia, w środę, PUE ZUS nie działało i nie było możliwości złożenia rozliczenia czy zatwierdzenia wniosku o zwrot nadpłaty – mówi Magdalena Michałowska.

(Nie) najlepszy system

– Ulepszamy system, dokonując kolejnych ułatwień w programie Płatnik. Chodzi nam o to, aby usprawnić przekazywanie dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA oraz ZUS RCA). W najbliższych dniach przeprowadzimy kolejne szkolenie dla biur rachunkowych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o zmianach w programie Płatnik, wynikających z obowiązku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapraszamy na bezpłatne webinarium – informuje Paweł Żebrowski z centrali ZUS w Warszawie. Podczas szkolenia eksperci z centrali ZUS zaprezentują, jak wypełnić dokumenty w programie Płatnik, omówią zagadnienia, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby dokonujące rozliczenia oraz postarają się odpowiedzieć na pytania uczestników. – Webinarium odbędzie się we wtorek o godz. 10 – mówi Żebrowski.

– Z zapewnień, jakie usłyszeliśmy ze strony ZUS, wynika, że jeśli ktoś w tym roku nie wyrobi się ze złożeniem rozliczenia do 22 maja czy wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca, to w uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane także informacje i wnioski złożone w późniejszym terminie. Ale nie jest to oficjalne stanowisko zakładu – dodaje Magdalena Michałowska.

– Pierwsze roczne rozliczenie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców na nowych zasadach to duża operacja dla ZUS, ale i duże wyzwanie, bo w tym rozliczeniu brane są pod uwagę nowe z punktu widzenia instytucji ubezpieczenia społecznego kategorie podatkowe, takie jak np. różnice remanentowe, a sposób naliczania i kwota płaconych składek zależą od formy opodatkowania przedsiębiorcy, którą może zmienić wstecz, jeśli uzna to teraz za korzystniejsze dla siebie – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wskazuje, że kłopoty z niedziałającym systemem do raportowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej to kolejna odsłona skutków reformy zwanej Polskim Ładem, która najpierw spowodowała niezrozumiałe dla wielu osób obniżenie ich wynagrodzeń przez wyższe potrącenia zaliczek na podatek dochodowy, co zaowocowało ostatecznie modyfikacją tej reformy w połowie roku i obniżeniem podatku dochodowego do 12 proc.

– Należałoby dążyć do ujednolicania tych rozliczeń, bo przedsiębiorcy raportują równolegle do ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej te same informacje. Jednak dopiero po rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej ZUS zwróci się do administracji skarbowej, by zweryfikować te rozliczenia. Pytanie, jaki efekt da to porównywanie baz danych na ogromną skalę – zastanawia się Łukasz Kozłowski. ©℗

Ważne terminy / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe