W lipcu 2023 roku rząd zaplanował podwyżkę płacy minimalnej, ale jak się okazuje to nie koniec dobrych wiadomości dla pracowników. W 2024 minimalne wynagrodzenie przekroczy prawdopodobnie 4 tys. złotych.

Płaca minimalna 2023 – pierwsza podwyżka za nami

Warto przypomnieć, że w wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. To jednak nie koniec podwyżek.

Płaca minimalna 2023 - kolejna podwyżka w lipcu

Warto zauważyć, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 roku. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł. To o 3,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

Płaca minimalna 2024? – Polska idzie na rekord w UE

Podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku to jednak nic, w porównaniu do podwyżki jaką szykuje rząd gospodarce w 2024. Tym samym Polska może stać się jednym z siedmiu krajów w UE z najwyższą płacą minimalną.

Płaca minimalna 2024 – ile wyniesie?

Jak poinformowała kilka dni temu Konfederacja Lewiatan, jeśli nic się nie zmieni w mechanizmach ustawowych kształtowania minimalnego wynagrodzenia, w 2024 roku czeka nas kolejna bezprecedensowa podwyżka płacy minimalnej, której wartość może osiągnąć około 4250 zł.
Zgodnie z obliczeniami ekonomistów na podstawie kryteriów ustawowych, wymagany gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost aż o blisko 20 proc., czyli o 709,4 zł brutto.

Jak wskazuje Konfederacja Lewiatana, jeśli rzeczywiście płaca minimalna wzrośnie w 2024 r. do 4254 zł, oznaczać to będzie, że Polska wejdzie do grona 7 państw UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym, wyprzedzając już nawet Hiszpanię i zbliżając się do stawki płacy minimalnej bliskiej już 1000 euro.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.