Oczekiwania płacowe studentów rozmijają się z rzeczywistością. Co czwarty przyznaje, że chciałby, aby jego wynagrodzenie sięgało powyżej 10 tys. zł na rękę i to jeszcze w trakcie studiów. Tymczasem większość z nich otrzymuje pensję poniżej 4 tys. zł netto.

Tak wynika z raportu badawczego „Studenci na rynku pracy” SW Research przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Deklarują też, że wolą wybrać cie- kawą pracę, zgodną z pasjami, nawet jeśli jest mniej płatna.

Opracowała Urszula Mirowska-Łoskot

Ile obecnie studenci zarabiają miesięcznie na rękę? / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe