Od lipca resort pracy szykuje kolejny wzrost płacy minimalnej. Ale to nie koniec podwyżek, ponieważ Rada Dialogu Społecznego negocjuje wzrost płacy minimalnej także w 2024 roku.

Płaca minimalna w 2023 r. – ile wynosi?

Wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim.

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł.

Płaca minimalna - kolejna podwyżka w 2023 roku

To jednak nie koniec zmian w minimalnym wynagrodzeniu na ten rok. Warto zauważyć, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 roku. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł.

Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym.

Minimalna stawka godzinowa także w górę

Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł. To o 3,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.