Czytelnia DGP z 7 maja 2015

Zatrudnianie cudzoziemców

Książka o zasadach zatrudniania obywateli państw członkowskich UE i krajów spoza UE.
Książka dla prawników, pracowników działów HR, urzędów pracy, właścicieli firm zatrudniających cudzoziemców oraz samych obcokrajowców.
Dlaczego warto ją mieć: Kompleksowo omówiono takie zagadnienia, jak: zakaz dyskryminacji cudzoziemca, jego prawa i obowiązki związane z pobytem w Polsce, a także skutki nielegalnego wykonywania pracy zarówno dla osoby korzystającej z pracy obcokrajowca, jak i dla niego samego. Analizę przeprowadzono zarówno na gruncie prawa rodzimego, jak i międzynarodowego.
Autor Edyta Bielak-Jomaa (redakcja naukowa Zbigniew Góral) Wydawca Wolters Kluwer SA, 2015

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

Książka o podstawowym prawie człowieka do zrzeszania się w związkach zawodowych na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego.
Książka dla przedstawicieli nauki, praktyków, w szczególności członków i działaczy związkowych, pracodawców, specjalistów HR.
Dlaczego warto ją mieć: Przedstawia zagadnienie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych w kontekście osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz w ramach stosunków cywilnoprawnych i administracyjno-prawnych. Ponadto szczegółowej analizie poddane zostały przykładowe statuty związków zawodowych.
Autor Żaneta Grygiel-Kaleta Wydawca Wolters Kluwer SA, 2015

Zarządzanie wynagrodzeniami

Książka o wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i świadczeń nieodpłatnych.
Książka dla praktyków, pracodawców, specjalistów HR.
Dlaczego warto ją mieć: Przedstawione zostały zarówno ramy pojęciowe, jak i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami. Czytelnik znajdzie wiele informacji o najważniejszych teoriach i najlepszych praktykach wynagradzania pracowników. Są one przejrzyście przedstawione, a dodatkowo uzupełnione listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami. Ponadto przedstawiono przykłady ponad 30 praktyk w dziedzinie zarządzania wynagrodzeniami.
Autor Michael Armstrong Wydawca Wolters Kluwer SA, 2015

Zarządzanie wynagrodzeniami. Zestaw narzędzi

Książka o wdrażaniu innowacji w zakresie systemów wynagradzania.
Książka dla specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.
Dlaczego warto ją mieć: Dla każdego z głównych obszarów zarządzania wynagrodzeniami zaproponowano narzędzia w postaci kwestionariuszy i list kontrolnych. Przeprowadzone z ich wykorzystaniem ankiety pomagają diagnozować problemy, planować programy rozwojowo-wdrożeniowe czy szacować ryzyko. Zaprezentowane narzędzia można modyfikować i dostosowywać do konkretnej sytuacji.
Autor Michael Armstrong, Ann Cummins Wydawca Wolters Kluwer SA, 2015