Dobrze unormowana wewnętrznie praca zdalna może stanowić przewagę konkurencyjną firm i być atrakcyjnym benefitem pracowniczym - oceniła dyrektorka HR w ADP Polska Anna Barbachowska. Wskazała, że sporną kwestią w zakładach pracy może być kwestia ryczałtu, który należy się zdalnym pracownikom.

Ważne

W piątek, 7 kwietnia, wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która na stale wprowadza do przepisów pracę zdalną.

Zgodnie z przyjętą definicją, praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą i hybrydową, w zależności od ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Zakłada też polecenie pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, takich jak m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Praca zdalna może być też wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Ekspertka podkreśliła, że nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej wymaga wypracowania porozumienia między pracodawcą a pracownikiem w zakresie tego modelu współpracy.

"W znacznej części odpowiedzialność za funkcjonowanie tej formy pracy przypada pracodawcom, którzy muszą zaproponować wewnętrzne regulaminy normujące jej funkcjonowanie. Sporną kwestią może być kwestia ryczałtu, który należy się pracownikom pracującym zdalnie niekorzystającym z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Musimy także pamiętać, że - niezależnie czy praca zdalna jest realizowana z woli pracownika czy pracodawcy - ryczałt ten należy się zatrudnionemu" - zauważyła Anna Barbachowska.

Wskazała, że nowe przepisy z jednej strony dały pracownikom prawo do wnoszenia o pracę zdalną, z drugiej natomiast mogą spowodować spadek popularności tej formy pracy. Zaznaczyła zarazem, że dobrze unormowana wewnętrznie praca zdalna może stanowić przewagę konkurencyjną firm.

"Praca zdalna może zatem wrócić na listę atrakcyjnych benefitów pracowniczych. W przeciwieństwie do sytuacji przedpandemicznej, nie będzie to już jednak tak egzotyczne świadczenie" - stwierdziła dyrektorka HR w ADP Polska.

Według raportu firmy ADP "People at Work 2022: A Global Workforce View" 41,12 proc. pracowników w wieku 34-44 lat twierdzi, że praca zdalna ułatwia im funkcjonowanie. Niemal co trzeci (38,85) Polak przyznaje, że praca wykonywana z domu ułatwia bycie pracującym rodzicem.(PAP)

kmz/ mk/