Obecnie, art. 176 Kodeksu pracy stanowiący, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia odnosi się do wszystkich kobiet, podczas gdy wydane na jego podstawie rozporządzenie - jak tłumaczą autorzy projektu nowelizacji - dotyczy przede wszystkim kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, zastrzeżenia do tego przepisu zgłosiła Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z dyrektywami dotyczącymi równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy. W opinii KE kwestionowany zapis, odnosząc się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, dyskryminuje mężczyzn.

Projektowana zmiana ma doprecyzować, że zapisy dotyczą jedynie kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie będą one mogły wykonywać prac "uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią".

Wykaz tych prac zostanie określony w rozporządzeniu. Ma obejmować prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów oraz potencjalnie szkodliwe dla zdrowia kobiety lub dziecka ze względu na sposób i warunki wykonywania tych prac, a także w środowisko pracy.

Zmiany te dotyczyć będą również kobiet - żołnierzy zawodowych.

Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Pierwotnie w projekcie znalazły się również zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników. Jednak - jak wyjaśniło MPiPS w piśmie kierującym projekt pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów - znaczna część przepisów dotyczących tych kwestii została przeniesiona do projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (która weszła w życie w 1 stycznia br., a przepisy dotyczące badań lekarskich - 1 kwietnia), zatem nie ma potrzeby umieszczania ich w tym projekcie. (PAP)

akw/mok/