Zagraniczni lekarze, analitycy systemów komputerowych, programiści, spawacze, dekarze, tynkarze szybciej otrzymają zgodę na pobyt i pracę w Polsce.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, który jest w trakcie uzgodnień.

Resort wytypował 38 profesji i trzy sekcje działalności gospodarczej, które będą uprawniały do szybszego otrzymania wizy pracowniczej. Wśród wymienionych zawodów są przede wszystkim te związane z pracami budowlanymi, transportem, ochroną zdrowia. Natomiast wskazane sekcje działalności gospodarczej dotyczą: rolnictwa, gastronomii i zakwaterowania oraz informacji i komunikacji (np. informatyki, przetwarzania danych czy zarządzania stronami internetowymi).

– Profesje ujęte w projekcie rozporządzenia wynikają z opracowań analitycznych ekspertów, ich prognoz sytuacji w zawodach na rynku pracy (Barometr zawodów) oraz analiz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Propozycja powinna ułatwić pozyskiwanie siły roboczej w deficytowych zawodach. Zakładamy, że zaproponowane w projekcie rozwiązania w perspektywie poprawią sytuację na polskim rynku pracy – uzasadnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort podkreśla też, że projekt umożliwi dalszy rozwój programu „Poland. Business Harbour”. Przypomnijmy, umożliwia on start-upom oraz małym, średnim i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie był przewidziany dla obywateli Białorusi – ułatwiał specjalistom w segmencie IT oraz firmom z tej branży przeniesienie siedziby i swoich pracowników do Polski. Program został z upływem czasu rozszerzony na inne państwa. Dzięki projektowi wizy dla tych osób będą rozpatrywane priorytetowo.

– W proponowanym rozporządzeniu zostały wytypowane zawody kluczowe i te branże na pewno będą zadowolone. Natomiast pozostali, czyli ci, którzy nie widnieją na priorytetowej liście, na tym stracą, bo będą musieli dłużej czekać na wizy. Potrzebne są zmiany systemowe, skrócenie i uproszczenie procedur – komentuje Michał Podulski, przewodniczący podzespołu problemowego ds. reformy rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

Na problem zwracał uwagę DGP. O planowanej przez MSZ zmianie informowaliśmy w tekście: „Cudzoziemcy szybciej dostaną wizę na pracę w Polsce, ale tylko niektórzy” DGP nr 1/2023. ©℗