Jednak nie tylko rodzice uzyskali dodatkowe uprawnienia – wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać np. z bezpłatnego urlopu opiekuńczego lub z dwudniowego zwolnienia od pracy przeznaczonego na pilne sprawy rodzinne. To z pewnością dobre wiadomości dla pracowników, ale dla firm może to oznaczać komplikacje w tworzeniu grafików. To nie wszystko – pracodawcy powinni zwrócić uwagę na rozszerzony katalog wykroczeń. Jeśli nie będą uwzględniać nowych uprawnień pracowniczych albo nie uzasadnią odmowy na składane wnioski podwładnych, to może zostać na nich nałożona grzywna. ©℗