Od kilku tygodni trwa dyskusja, czym jest biurko i krzesło w przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną całkowitą lub częściową i czy pracodawca na podstawie nowych przepisów musi je zapewnić dla pracowników zdalnych. W poprzednim stanowisku Główny Inspektorat Pracy przesądził, że nie są to narzędzia pracy (pisaliśmy o tym: „Inspekcja pracy o nowej pracy zdalnej i warunkach bhp”, DGP nr 38 z 23 lutego 2023 r. – red.), a teraz w najnowszym stanowisku z 6 marca br. [stanowisko] doprecyzował i przesądził, że pracodawcy nie muszą zapewniać ich pracownikom, jeśli nie będzie takich uzgodnień na poziomie zakładowym. W tym zakresie inspekcja pracy uznała, że pracodawca i pracownik mogą między sobą ustalić, że pracodawca pokryje koszty związane z zapewnieniem pracownikowi w miejscu wykonywania pracy zdalnej np. biurka i krzesła. Jeżeli zobowiązanie to zostanie zawarte w dokumentach, tj. w porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej, poleceniu wykonywania pracy zdalnej czy wreszcie w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem dotyczącym pracy zdalnej, to dopiero wówczas stanie się obowiązkiem pracodawcy. A zatem to pracownicy muszą wynegocjować właściwe warunki pracy zdalnej.