Sposób świadczenia pracy na odległość mogłaby normować umowa zawierana przez pracodawcę i zatrudnionego. Trzeba też rozważyć złagodzenie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków w takiej formie - wyjaśnia Radosław Mleczko
Resort pracy przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący telepracy. Na czym miałyby polegać zmiany?
Przede wszystkim na uelastycznieniu możliwości jej stosowania. Chodzi o rezygnację z wymogu regularności świadczenia pracy w tej formie oraz zwiększenie roli umowy między pracodawcą a pracownikiem określającej zasady wykonywania obowiązków przez telepracownika.