Dane o rosnących obciążeniach przedsiębiorców znalazły się w odpowiedzi na interpelację poselską Joanny Frydrych (nr 38904). Wynika z niej, że w zeszłym roku zwolnienia lekarskie pracowników kosztowały firmy przeszło 10,9 mld zł. To o 1,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. Pracodawy ponoszą koszt choroby podwładnego przez pierwsze 33 dni jej trwania (lub 14 dni w przypadku pracowików 50+).