Takie terminy wynikają z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 471).

Nowelizacja ta przewiduje, że cała dokumentacja związana ze sprawdzaniem pracowników na obecność alkoholu i narkotyków trafi do nowej, piątej części akt osobowych pracownika, oznaczonej literą „E”. Znajdą się tam informacje dotyczące przeprowadzania alko- i narkotestów zarówno przez samego pracodawcę, jak i przez policję.