Ponad 32 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zostanie w tym roku dofinansowanych z programu „Maluch”. O pieniądze mogły się też ubiegać uczelnie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) rozstrzygnęło tegoroczną edycję programu „Maluch”, którego celem jest zwiększanie liczby żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
– W tym roku na ten cel przeznaczamy 151 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż w zeszłym – zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Konkurs był podzielony na cztery moduły. Pierwszy z nich był skierowany do gmin i przewidywał możliwość ubiegania się o budżetowe dofinansowanie na zakładanie nowych placówek oraz pokrycie ich miesięcznych kosztów utrzymania. Swoje oferty złożyło 100 samorządów. Dotacje zostały przyznane 75 z nich, dzięki czemu powstaną 64 nowe żłobki, trzy kluby dziecięce i zatrudnionych zostanie dziewięć dziennych opiekunów.
W drugim module gminy mogły się starać o pieniądze na utrzymanie placówek, które powstały ze środków „Malucha” w ubiegłych latach. Dotację wynoszącą nie więcej niż 326 zł miesięcznie na jedno miejsce opieki otrzyma 148 samorządów.
W trzecim module oferty mogły składać podmioty prywatne. Zgodnie z zasadami konkursu mogły się one ubiegać o dotacje na zapewnienie funkcjonowania prowadzonych placówek. Resort pracy postanowił przyznać dofinansowanie w wysokości 244 zł na jedno miejsce dla 1130 prywatnych instytucji.
– W efekcie obniżone będą opłaty pobierane od rodziców – tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Czwarty moduł był przeznaczony na dofinasowanie opieki nad maluchami na uczelniach. – Skorzystają z niego zarówno pracownicy szkół wyższych, jak i studenci i doktoranci – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Dzięki tej edycji programu na 43 uczelniach w całej Polsce powstanie ponad 1,4 tys. miejsc dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących zostanie dofinansowanych. Na ten cel MPiPS przeznaczy ponad 9,2 mln zł.
– Przed uruchomieniem tego programu żłobki działały zaledwie na kilku uczelniach. Od października 10 proc. szkół wyższych zorganizuje opiekę dla dzieci. To jego ogromny sukces. Szczególnie że moduł dla uczelni jest wynikiem współpracy naszych ministerstw i jest odpowiedzią na postulaty studentów – wskazuje prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Z prośbą o zorganizowanie opieki nad maluchami w szkołach wyższych zwróciło się do rządu Niezależne Zrzeszenie Studentów.