Sprzątaczka może utrzymywać w czystości nieograniczoną powierzchnię pod warunkiem, że nie spali przy tym zbyt dużo kalorii. Tak wynika z odpowiedzi resortu pracy na interpelację Krzysztofa Brejzy, posła (PO), dotyczącą norm, jakie obowiązują serwis sprzątający. Poseł zainteresował się problemem po tym, jak do jego biura zgłosiła się kobieta skarżąca się na zwiększanie przez pracodawcę zadań. Wskazywała, że obecnie musi sprzątać nawet 1000 mkw. Parlamentarzysta zapytał więc ministra pracy, czy istnieją jakiekolwiek normy lub wytyczne dotyczące wielkości powierzchni do codziennego uprzątnięcia.
Resort poinformował, że obecnie nie ma przepisów regulujących maksymalne obciążenie pracą pracowników sprzątających. Jedynie w odniesieniu do kobiet, ze względu na szczególną specyfikę ich organizmu, obowiązujące przepisy przewidują pewne ogólne ograniczenia. Zgodnie z art. 176 kodeksu pracy kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przy czym wykaz prac związanych z wysiłkiem fizycznym został określony w załączniku do rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996 r. nr 114, poz. 545, ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami są to wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną (mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy) przekraczają 5 tys. kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min (przy czym 1 kJ = 0,24 kcal).
– Generalnie pracodawca powinien dostosować wielkość sprzątanej powierzchni do możliwości psychofizycznych podwładnego – wyjaśnia Radosław Mleczko, wiceminister pracy.
Tymczasem jeszcze kilka lat temu przepisy określały normy powierzchni do sprzątania. Co prawda miały one charakter branżowy, ale dawały pogląd na skalę wyznaczanych obowiązków. Zawierało je chociażby obowiązujące do 31 maja 2008 r. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 1996 r. nr 80, poz. 375, ze zm.). Zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 4 tego aktu woźnym i starszym woźnym z tytułu sprzątania powierzchni przekraczającej 350 mkw. przysługiwało odrębne wynagrodzenie w wysokości od 5 do 7 proc. godzinowej stawki za każdy dodatkowy 1 mkw.