Rząd przygotował projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Proponowana regulacja, pilotowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przewiduje wprowadzenie świadczeń - osłon socjalnych - w postaci odpłatnych urlopów energetycznego i górniczego oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Będą one dostępne dla pracowników tych sektorów w okresie wyłączania jednostek wytwórczych (bloków energetycznych) oraz redukcji wydobycia węgla brunatnego. Jest to związane z transformacją sektora energetycznego w związku ze stopniowym odchodzeniem od wysokoemisyjnych źródeł energii na rzecz rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych.