Bezrobocie w skali kraju spada, ale zdecydowanie najszybciej wśród pracowników z wykształceniem zawodowym, zarówno średnim, jak i po szkołach branżowych. W 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadło też bezrobocie wśród najgorzej wykształconych, tj. po szkole podstawowej lub gimnazjum. Eksperci zwracają jednak uwagę, że to wcale nie oznacza, że sytuacja tych osób na polskim rynku pracy się unormowała.

- To z reguły osoby wykonujące prace proste, które nie mają kwalifikacji i kompetencji. Z tego powodu to ich najczęściej dotyka rotacja, szczególnie, że są znajdują zatrudnienie w branżach, które podlegają dużym wahaniom ze względu na zmiany zachodzące gospodarce. Myślę o gastronomii, czy turystyce – mówi Robert Lisicki, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.