Już jutro nowelizacją kodeksu pracy, która wdraża m.in. tzw. dyrektywę work-life balance (2019/1158), zajmie się Senat. A niewykluczone, że po uchwaleniu przez wyższą izbę parlamentu jeszcze w tym tygodniu ponownie pochyli się nad nią Sejm. Na rozparzenie czeka kilkanaście poprawek zaproponowanych w ubiegłym tygodniu przez senackie komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawczą, które co do zasady mają poparcie rządu (patrz: ramka).