Partnerzy społeczni wraz z przedstawicielami resortu pracy wiele tygodni prowadzili rozmowy dotyczące nowych zasad kontaktów. W końcu uzgodniły ostateczną wersję projektu ustawy. Dokument został ratyfikowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 26 marca, choć związkowcy mieli zastrzeżenia (związek m.in. oczekiwał większej autonomii organizacyjnej i finansowej Rady Dialogu, a także chciał utworzenia instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego). Dokument w efekcie mógł trafić do konsultacji społecznych. W ich trakcie okazało się jednak, że projekt się różni od tego, który został uzgodniony z partnerami społecznymi. Kwestionowane zmiany dotyczą m.in. kształtowania planu finansowego Rady Dialogu Społecznego oraz biura rady.

Władze NSZZ „Solidarność” domagają się przywrócenia uzgodnionych zapisów. Jeśli resort nie uwzględni ich postulatu, zastrzegają sobie prawo do uznania, że porozumienie zostało zerwane przez stronę rządową.

Etap legislacyjny

Konsultacje społeczne