Poselska nowelizacja tylko pozornie polepszy sytuację finansową rodziców na urlopach wychowawczych. Przewiduje dla nich niższą pomoc, niż wynikałoby to z uchwały NSA.
Osoby zajmujące się więcej niż jednym dzieckiem na urlopie wychowawczym od prawie roku czekają na zmianę przepisów dotyczącą wysokości przyznawanych im świadczeń. Nowelizację ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114), która ma realizować korzystną dla nich uchwałę NSA, przygotowali posłowie PO. Jednak zastrzeżenia co do zawartych w projekcie regulacji mają eksperci z Biura Analiz Sejmowych (BAS). Przedstawili je w dwóch opiniach prawnych.
Połowa świadczenia