Osoba prowadząca działalność w czasie zwolnienia lekarskiego powinna powstrzymać się od aktywności. Nie ma przeszkód, aby usługi w tym czasie świadczył małżonek samozatrudnionej bizneswoman. Upoważnienie do tego wynika zaś z przepisów.
Opolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zażądał od tamtejszej bizneswoman zwrotu przeszło 53 tys. zł zasiłku chorobowego. ZUS stwierdził bowiem, że w czasie jej kolejnych zwolnień lekarskich i pobierania zasiłku opiekuńczego w związku z chorobą dziecka prowadziła działalność gospodarczą. Świadczyły o tym faktury na zakup paliwa do jej firmowego auta, zakupy materiałów do prowadzenia tej działalności w sklepach internetowych czy umowa najmu podpisana w czasie jej absencji chorobowej.