Senackie komisje rekomendują wyższej izbie parlamentu rozszerzenie prawa do 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego również na tych rodziców, którzy nie mogliby z niej skorzystać w związku z opóźnioną implementacją unijnego prawa.

Taka poprawka do nowelizacji kodeksu pracy wdrażającej dwie unijne dyrektywy (o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. work-life balance) została przegłosowana na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej, które odbyło się 2 marca 2023 r.

- Poprawka ma na celu objęcie zmianą kodeksu pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego pracowników, którzy ze względu na długotrwały proces legislacyjny nad tą ustawą byliby pozbawieni prawa do wydłużonego urlopu rodzicielskiego. Wprowadzenie dodatkowego 9- tygodniowego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica jest najbardziej oczekiwanym przez pracowników rozwiązaniem, wprowadzanym tą ustawą. W związku z tym poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i jest odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane w tym zakresie – wskazywała senator Ewa Gawęda w imieniu klubu PiS.

Jak wyjaśniała, z uwagi na to, że termin na wdrożenie dyrektywy work-life balance upłynął 2 sierpnia 2022 r. proponuje się, aby umożliwić skorzystanie z dodawanej 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica dziecka także pracownikom, którzy w tym dniu byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego bądź z niego korzystali. Analogiczne propozycje zmian legislacyjnych dotyczą też służb mundurowych.

Dotychczasowa regulacja ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm zakładała przyznanie 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego tylko tym pracownikom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą uprawnieni do urlopu rodzicielskiego bądź będą z niego korzystać.

Poprawka uzyskała akceptację rządu. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona przyjęta przez Senat w trakcie rozpatrzenia ustawy na posiedzeniu plenarnym. To ostatnie zaplanowano na najbliższe posiedzenie wyższej izby parlamentu, które odbędzie się 8-9 marca 2023 r.