Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, tak aby redukować zagrożenie związane m.in. z wypadkami. Dlatego trzeba pamiętać, że wypadek w miejscu pracy, który ostatecznie może być kwalifikowany jako wypadek przy pracy, nie jest prywatną sprawą ani poszkodowanego, ani świadka wypadku. Zasadą jest – o ile stan zdrowia na to pozwala, że poszkodowany powinien niezwłocznie z zawiadomić o zdarzeniu swojego przełożonego – osobę kierującą pracownikami, która ma szczególne obowiązki w obszarze bezpieczeństwa pracy, lub pracodawcę – w sytuacji gdy pracodawca jest przełożonym.

Po zdarzeniu