W opisanej sytuacji zostały naruszone zarówno przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak i przepisy prawa pracy. Pracodawca pozwalając na przekazanie informacji o zajęciu szerokiemu kręgowi pracowników, naraził się na poważne konsekwencje.

Naruszenie przepisów RODO