Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą świadczenie za długoletnią służbę. Dodatkowe wypłaty mają powstrzymać odejścia doświadczonych mundurowych ze służb.

Świadczenie za długoletnią służbę dostaną funkcjonariusze m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze zawodowi. Wyniesie 5 proc. uposażenia po 15 latach w mundurze i wzrośnie o 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do 15 proc. po 25 latach pracy w mundurze.
Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2023 r. ©℗