Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w styczniu 2023 wzrosło o 13,5 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 1,1 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 6,1 proc i wyniosło 6 883,96 zł. "Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w styczniu 2023 r. względem grudnia 2022 r. spowodowany był brakiem dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, tj. premii świątecznych i nagród z okazji Dnia Górnika oraz mniejszą skalą występowania premii rocznych czy odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisał GUS.

Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,4 proc i wyniosło 6 530,1 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1,8 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

  w PLN zmiana rdr (w proc.)
     
WYNAGRODZENIE 6883,96 13,5
konsensus PAP   12,9
     
  w tys. zmiana rdr (w proc.)
     
ZATRUDNIENIE 6530,1 1,1
konsensus PAP   1,8

Styczniowe dane GUS w niewielkim stopniu oddają faktyczne zmiany na rynku pracy; spodziewamy się lekkiego pogorszenia warunków obecnie i w kolejnych miesiącach - ocenił w poniedziałek Polski Instytut Ekonomiczny.

"Słaba aktywność gospodarcza oznacza mniejszą skalę podwyżek wynagrodzeń (...) Dane GUS wskazują, że wynagrodzenia rosły w tempie 13,5 proc. To między innymi efekt wysokiej podwyżki wynagrodzenia minimalnego" - przekazało w komentarzu PIE. Jak dodano, kolejne miesiące powinny przynieść słabsze wyniki.

"Styczniowe dane GUS w niewielkim stopniu oddają faktyczne zmiany na rynku pracy. Spodziewamy się lekkiego pogorszenia warunków obecnie i w kolejnych miesiącach" - oceniło PIE.

Jak wskazało PIE, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 25 tys. etatów.

"Duże zmiany wynikają bezpośrednio z procedur statystycznych stosowanych przez GUS corocznie w styczniu – w tym miesiącu urząd aktualizuje listę ankietowanych firm. Faktyczna aktywność słabła - szacunki stopy bezrobocia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że liczba rejestrujących się bezrobotnych była większa niż w ubiegłych latach" - podało PIE.

Według PIE, kondycja rynku pracy pozostaje stabilna. "Badania ankietowe Randstad wskazują, że utraty pracy mocno obawia się około 9 proc. pracowników. Dla porównania w trakcie pandemii było to 16 proc. Główną konsekwencją spowolnienia są mniejsze szanse na znalezienie lepszego zatrudnienia – odsetek osób deklarujących szanse na uzyskanie bardziej atrakcyjnej oferty spadł w ciągu roku z 68 do 63 proc. - to najsłabsze wyniki od 2014 roku" - zauważyło PIE.

autor: Aneta Oksiuta

aop/ skr/

(PAP)/(PAP Biznes)

tus/ osz/