Osoby pobierające jedno z trzech świadczeń opiekuńczych po zaprzestaniu zajmowania się niepełnosprawnym krewnym będą mogły uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Nie nastąpi to jednak w każdej sytuacji.

Umożliwienie pobierania zasiłku było jednym z postulatów rodziców niepełnosprawnych dzieci, którym po długim okresie braku aktywności zawodowej trudno jest wrócić na rynek pracy. Resort pracy postanowił przyznać im takie uprawnienie przy okazji dostosowywania przepisów dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nimi jest bowiem nowelizowany art. 71 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Zasiłek dla bezrobotnych będą mogły uzyskać osoby pobierające nie tylko świadczenie pielęgnacyjne, lecz także specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna (czyli zajmujący się krewnym, który doznał niepełnosprawności w dorosłym życiu). Jednak będzie to możliwe, o ile utrata prawa do jednej z tych form wsparcia była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka lub z powodu wygaśnięcia jej orzeczenia o niepełnosprawności. To oznacza, że jeżeli np. drugie z rodziców będzie chciało przejąć zajmowanie się dzieckiem i pobierać świadczenie, to to dotychczas otrzymujące świadczenie nie będzie miało prawa do zasiłku z powiatowego urzędu pracy (PUP).
– Wydaje się, że intencją tej propozycji było zabezpieczenie opiekunów, którzy utracili świadczenia z przyczyn od nich niezależnych. Do takich z pewnością należy śmierć krewnego – stwierdza Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Do uzyskania zasiłku ważny będzie też czas, przez który opiekun pobierał jedno z trzech świadczeń. Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 75 wspomnianej ustawy osoba starająca się o pomoc w PUP musiała pracować w okresie 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie, łącznie przez co najmniej 365 dni. Zaliczony jest do nich także okres przebywania m.in. na urlopie wychowawczym czy zasadnicza służba wojskowa. Po wejściu nowelizacji w życie dodany zostanie czas otrzymywania świadczeń opiekuńczych.
– Jeżeli okaże się, że osoba pobierała np. świadczenie pielęgnacyjne krócej niż przez rok, to nie będzie mogła uzyskać zasiłku dla bezrobotnych – wskazuje Agnieszka Sidzina, kierownik wydziału rejestracji, ewidencji i świadczeń PUP w Nysie.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu nowelizacji ustawy