Pracodawca produkujący stolarkę drewnianą zatrudnia pracowników w ramach systemu podstawowego i miesięcznych okresów rozliczeniowych. Od 7 do 9 kwietnia 2015 r. jeden z podwładnych został oddelegowany na szkolenie z obsługi nowych maszyn u kontrahenta.
Miało ono trwać trzy dni, ale 8 kwietnia po zakończeniu zajęć pracownik został odwołany do firmy w związku z pożarem, do którego doszło w hali produkcyjnej. Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania skutków awarii spowodowały, że pracownik był wzywany do wykonywania pracy po godzinach oraz w ramach dni wolnych od 9 do 13 kwietnia, a w drugiej części miesiąca z uwagi na spiętrzenie zamówień wystąpiły nadgodziny uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy. W obu przypadkach polecanie pracy w nadgodzinach spowodowało naruszenia przepisów o nieprzerwanych odpoczynkach dobowych, a podczas usuwania awarii – również tygodniowych. W jaki sposób wpłynie to na rozliczenie czasu pracy pracownika, który otrzymuje jedynie pensję zasadniczą w kwocie 3000 zł?
ODPOWIEDŹ