Wczoraj ruszyła dziesiąta edycja konkursu, który jest organizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), założoną przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Patronat nad nim objął DGP. Podobnie jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach, z czego trzy – zakład pracy chronionej, firma z otwartego rynku pracy oraz instytucja – są adresowane do pracodawców. Oprócz nich przyznane zostaną dodatkowe wyróżnienia: SuperLodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.
– Szukamy takich firm, instytucji i organizacji, które są wyjątkowe, zaangażowane i wrażliwe społecznie. Zależy nam na promocji pracodawców zatrudniających i otwartych na osoby niepełnosprawne – mówi Monika Tykarska, wiceprezes POPON.
Dodaje, że celem konkursu jest też pokazywanie osób, które pokonują bariery w życiu i pracy zawodowej.
Nominacje i zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 lipca na adres lodołamacze@popon.pl. Najpierw pracodawcy zostaną nagrodzeni podczas regionalnych gal, które odbędą się we wrześniu w dziewięciu miastach (Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu). Ich laureaci zostaną zakwalifikowani do ogólnopolskiego etapu konkursu. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 29 września w Warszawie.
W 2014 r. do konkursu zgłosiło się 400 firm. Statuetki za pierwsze miejsce w kategoriach chroniony oraz otwarty rynek pracy otrzymały wówczas firmy: Łuksja oraz Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej prowadzony przez Eugeniusza Kalinowskiego. Jako instytucja wyróżnione zostało stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”. Z kolei SuperLodołamacz został przyznany Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, a Lodołamacz Specjalny – prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, twórcy Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu.