Dzięki temu od 31 sierpnia tego roku osoby, które w latach 1956–1989 przez co najmniej 12 miesięcy prowadziły działalność na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę, będą mogły ubiegać się o status działacza opozycji antykomunistycznej i otrzymać specjalną legitymację oraz odznakę honorową. Uzyskają też prawo do wsparcia finansowego – pomoc będzie mogła być przyznana m.in. na zakup wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych. Dodatkowe środki będzie można także przeznaczyć na remont mieszkania i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wsparcie finansowe może być przyznane w formie pomocy jednorazowej. Nie będzie ona mogła jednak przekroczyć wysokości 150 proc. najniższej emerytury. Możliwe będzie także otrzymanie pomocy na częściowe pokrycie kosztów m.in. środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, ale wówczas kwota nie może być wyższa niż 300 proc. najniższej emerytury. Jednocześnie ustawodawca określił, że pomoc pieniężna nie może być przyznawana częściej niż raz na 12 miesięcy.
Dodatkowo osoby walczące o demokrację przed 4 czerwca 1989 r. będą mieć pierwszeństwo w dostępie do środowiskowej opieki społecznej, w tym miejsc w domach pomocy społecznej.
Etap legislacyjny
Prace w Senacie