Pielęgniarki będą pikietować - W środę 22 kwietnia na terenie całego kraju odbędą się pikiety pielęgniarek. O formie zdecydują poszczególne regiony. Pielęgniarki domagają się m.in. podwyżek o 1500 zł oraz systemowego zapewnienia należytej obsady dyżurów pielęgniarskich. W maju możliwy jest strajk ostrzegawczy – zapowiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Będą bilbordy, ulotki, plakaty.
Podwyżki i systemowe zabezpieczenie dyżurów to warunek powstrzymania emigracji i odchodzenia od wykonywania zawodu – twierdzi przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz. Jej zdaniem podwyżki będą też zachętą do studiowania na wydziałach pielęgniarsko-położniczych, bo dziś nie ma zainteresowania tym kierunkiem. Obecnie w Polsce jest zatrudnionych więcej pielęgniarek w wieku powyżej 65 lat niż w wieku 21–25 lat. Teraz się zdarza, że pielęgniarka ma na dyżurze powierzonych 30 pacjentów i nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków. W związku z tym oczekujemy, żeby określono, ile pielęgniarek powinno być na dyżurze, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i wykonanie świadczeń medycznych – wyjaśnia.
Pod koniec kwietnia odbędzie się spotkanie zarządu związku. Wówczas zapadnie ostateczna decyzja o ewentualnym strajku ostrzegawczym w maju.
Kapitał początkowy – prezydent podpisał
Prezydent podpisał 13 kwietnia 2015 r. ustawę, która precyzuje zasady wyliczania kapitału początkowego do emerytury. Nowela przygotowana była przez posłów SLD. Dotyczy m.in. sposobu wyliczania świadczeń w zależności od przeciętnej długości życia po przejściu na emeryturę. Zaproponowano, by osoba przechodząca na emeryturę mogła zdecydować się na to, by do wyliczenia emerytury przyjąć ogłaszane przez GUS tablice dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie te, które obowiązują w dacie przyznania świadczenia.
Dzięki nowym rozwiązaniom osoba, która zastanawia się nad kontynuowaniem pracy w wieku emerytalnym, będzie mogła dokładniej przewidzieć wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego niezależnie od przyszłych tablic opublikowanych przez prezesa GUS. Nowelizacja przewiduje ponadto zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku i urlopów wychowawczych. Zgodnie z obecnymi przepisami od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r. – nieskładkowym.
Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Zapracowany Polak
42,5 godziny spędza Polak w pracy w tygodniu. Więcej pracują tylko Grecy – to najnowsze badania Eurostatu. Uwzględniani są nie tylko pracownicy etatowi, lecz także samozatrudnieni. Najmniej pracują Finowie i Francuzi. U nich średni tygodniowy czas pracy to ok. 39,5 godz.
Z badań wynika też, że bezrobocie w Unii Europejskiej spada, choć np. w Grecji wynosi 26 proc., a w Polsce 7,8 proc. Średnia unijna to 9,8 proc. Najniższe bezrobocie w krajach europejskich zanotowano w Danii (4,9 proc.), Austrii (5,3 proc.), Czechach i Wielkiej Brytanii (5,5 proc.).
Jak zatrudnić emigranta
W Siedlcach rozpoczęto realizację projektu, który ma służyć doinformowaniu pracodawców oraz migrantów spoza UE, jak się zatrudnić w polskim przedsiębiorstwie. Projekt pod nazwą „Prawa migrantów w praktyce 2” jest prowadzony przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
Powstała infolinia działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa www.migrant.info.pl. Zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą tam uzyskać rzetelne porady i informacje dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.