Pracownik posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do 31 stycznia 2015 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 1 marca 2015 r. Komisja na posiedzeniu 30 marca 2015 r. zaliczyła pracownika do lekkiego stopnia niepełnosprawności, wskazując w orzeczeniu, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 marca 2015 r., natomiast niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa. Pracownik przedstawił orzeczenie pracodawcy 1 kwietnia 2015 r. Czy od 1 do 28 lutego 2015 r. wliczamy tego pracownika do osób niepełnosprawnych, ale bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, do stanu zatrudnienia oraz prawidłowego wypełnienia druku informacji INF-1 przesyłanej do PFRON?
Ekspert radzi
Reklama
Tak. W okresie od 1 do 28 lutego 2015 r. pracodawca powinien wliczyć pracownika niepełnosprawnego do osób niepełnosprawnych, ale bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, jeżeli z orzeczenia wynikała informacja dotycząca niepełnosprawności ogólnie, np. niepełnosprawność datuje się od 1 stycznia 1998 r.

Reklama
Pracownik do 31 stycznia 2014 r. legitymował się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do tego dnia powinien być wliczany do wskaźnika zatrudnienia, zgodnie ze swoim orzeczeniem. Na posiedzeniu zespołu orzekającego (30 marca 2015 r.) został zaliczony – wstecznie od 1 marca 2015 r. – do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W związku z tym od tego dnia należy zaliczyć tego pracownika do lekkiego stopnia. Natomiast od 1 lutego do 28 lutego należy zaliczyć osobę niepełnosprawną do stanu zatrudnienia bez oznaczonego stopnia niepełnosprawności, sugerując się ogólną datą wskazującą na istnienie niepełnosprawności, np. niepełnosprawność datuje się od 1 stycznia 1998 r. (stanowisko BON z 11 września 2013 r., znak: BON-I-5232-27-IKW/13).
Zgodnie z par. 13 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera datę lub okres powstania niepełnosprawności.
Podstawa prawna
Art. 2a ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Par. 13 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328).