W tym tygodniu w niższej izbie parlamentu trwa rozpatrzenie projektu ustawy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne dyrektywy: o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy oraz tzw. work-life balance.
Sejmowe prace nad nowelizacją kodeksu pracy toczą się w ekspresowym tempie. Na poniedziałkowym posiedzeniu projektem zajmowała się sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny (KPSR), która rozpatrzyła kilkanaście poprawek i uwag do proponowanych zmian. Natomiast wczoraj projekt był przedmiotem obrad w II czytaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, w czasie którego ponownie zgłoszono do niego poprawki. Po zamknięciu tego wydania DGP miało odbyć się kolejne posiedzenie KPSR w celu ich rozpatrzenia. Głosowanie nad projektem po III czytaniu zaplanowano zaś dziś w godzinach wieczornych.
Jedna z poprawek przyjętych przez komisję polega na uzupełnieniu regulacji o wynagrodzeniu dla pracownika przywróconego do pracy, przysługującym za cały czas pozostawania bez pracy m.in. w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 47 i art. 57 k.p.). Poprawka doprecyzowuje, że będzie ono należne również wtedy, gdy umowę rozwiązano w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie tego urlopu albo jego części do dnia jego zakończenia (dotychczas przepis nie wskazywał punktu początkowego i końcowego tego okresu). Analogiczną zmianę wprowadzono także do art. 177 k.p., który dotyczy rozwiązania umowy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Poprawki zgłoszone przez opozycję dotyczą m.in. podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru za dziewięć tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego, a także przyznania prawa do skorzystania z tej części również tym rodzicom, którzy na urlopie rodzicielskim przebywali 2 sierpnia 2022 r. (to data, kiedy prawo UE powinno być implementowane). Posłanki z KO wskazywały, że przez spóźnione o pół roku wdrożenie dyrektywy nie skorzystało z niej blisko 95 tys. polskich rodzin. Z kolei Lewica zgłosiła poprawki dotyczące m.in. rozszerzenia kręgu osób, w odniesieniu do których będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego – na wzór rozwiązań przewidzianych dla służby celno-skarbowej (która sama miała wprowadzić do projektu rozszerzenie własnych uprawnień w tym zakresie). Obecnie ogół pracowników miałby korzystać z tego uprawnienia na syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka, a funkcjonariusze KAS – także na ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki i rodzeństwo. Kwestia ta wywołała konsternację już w dyskusji na posiedzeniu komisji. Nikt nie potrafił bowiem podać przekonującego uzasadnienia takich różnic.
W poprawki nie udało się natomiast przekuć propozycji zmian zgłaszanych w trakcie posiedzenia komisji ze strony firm, a dotyczących wydłużenia terminu vacatio legis ustawy z 21 dni do 4 miesięcy, a w zakresie niektórych regulacji nawet do 1 stycznia 2024 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji w trakcie prac Sejmu