DGP uzyskał stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nowych przepisów o kontroli trzeźwości zatrudnionych, które już 21 lutego 2023 r. wejdą w życie wraz z nowelizacją kodeksu pracy. W poniedziałek, 6 lutego, nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 240.
Ze stanowiska PIP wynika, że pracodawcy będą mogli ogłosić zmiany w przepisach wewnętrznych, czyli wprowadzić do nich nowe zasady kontroli trzeźwości, najwcześniej po wejściu w życie nowelizacji, od 21 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli mają już teraz gotowe obwieszczenia czy zmiany w regulaminach pracy, muszą poczekać z ich publikacją jeszcze 14 dni. A następnie odczekać kolejne dwa tygodnie, które przepisy dają zatrudnionym na zapoznanie się z nowymi zasadami badania trzeźwości pracowników.