Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik aranżacji wnętrz, animator rynku książki, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami – m.in. w takich nowych zawodach będą mogły kształcić szkoły. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które zostało już podpisane przez ministra edukacji i nauki.

Wprowadzi ono dziewięć nowych profesji. – To odpowiedź na potrzeby rynku pracy – argumentuje resort.
– Poparliśmy wprowadzenie kształcenia w niektórych z nich. Przykładowo specjalistów od gospodarki odpadami czy animatorów rynku książki – komentuje Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Trudno jednak ocenić skalę zapotrzebowania – mówi. Dodaje, że już obecnie powstają różne raporty na temat zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje, ale często są one przeprowadzane na małej próbie. Nie wiemy też, ile szkół branżowych, policealnych, techników zdecyduje się na kształcenie w tych profesjach oraz ilu uczniów skorzysta z ich oferty – wyjaśnia Szymczak.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie podpisane przez ministra