Osoba, która chce elektronicznie kontaktować się z ZUS, musi w ciągu 14 dni od zalogowania się na rządowej platformie potwierdzić swoje dane w najbliższym oddziale zakładu. Wielu to rozwiązanie uważa za uciążliwe, ale ZUS tłumaczy tę procedurę kwestiami bezpieczeństwa.
Aby móc elektronicznie załatwiać swoje sprawy w ZUS, należy najpierw zalogować się na e-PUAP. Będzie to jednak możliwe dopiero po założeniu tam konta. Zainteresowany musi podać podstawowe dane identyfikacyjne jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania czy adres e-mail. Na tym etapie rejestracji sam zainteresowany nadaje sobie własny login, który będzie służył do logowania się, i indywidualne hasło składające się z co najmniej 8 znaków, cyfry i znaku specjalnego. Jednocześnie system podpowiada sposób zapisania danych teleadresowych, np. nazwy miejscowości lub ulic. Dopiero po przejściu tego etapu należy wypełnić sam wniosek o założenie profilu. Wtedy system przenosi dane z wniosku o założenie konta do wniosku o uzyskanie profilu zaufanego. Natomiast sam zainteresowany wybiera sposób przekazywania danych służących do autoryzacji – może to być e-mail lub kod SMS. Przy czym dodatkowo musi się zjawić w punkcie potwierdzenia danych – najbliższym oddziale ZUS.
– Osoba zainteresowana korzystaniem z zaufanego profilu musi potwierdzić swoją tożsamość. To kwestia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w ZUS. Na podstawie dowodu osobistego lub paszportu urzędnik mający specjalny certyfikat sprawdza więc, czy osoba zarejestrowana w sieci jest faktycznie tym, za kogo się podaje – wyjaśnia Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS.
Systemu weryfikacji nie negują także eksperci. W ich ocenie dane znajdujące się w ZUS są na tyle wrażliwe, że należy je specjalnie chronić. Tym bardziej że założenie konta na rządowej platformie informatycznej nie jest trudne.
Z obowiązku potwierdzenia tożsamości w ZUS są tylko zwolnieni posiadacze bezpiecznego podpisu elektronicznego – zostali już zweryfikowani w czasie zakupu karty z e-podpisem oraz urządzenia szyfrującego.
378 tys. tylu osobom wydano już zaufany profil za pośrednictwem rządowego portalu