Czasowe zablokowanie systemu było związane z wejściem w życie nowelizacji z 14 grudnia 2022 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 173). Podwyższyła ona kwotę dopłat do pensji, która obowiązuje od wynagrodzeń należnych za styczeń br. Od tego miesiąca subsydia płacowe wynoszą: 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1350 zł na osobę z umiarkowaną niepełnosprawnością i 500 zł na osobę z lekkim jej poziomem.

Wnioski o dopłaty można składać w formie papierowej do właściwego oddziału terenowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub elektronicznie za pomocą SODiR. O dofinansowania można ubiegać się po wypłaceniu pracownikowi pensji za dany miesiąc (do 25. dnia następnego miesiąca). Ponieważ elektroniczny kanał wnioskowania wymagał dostosowania do zwaloryzowanych kwot, został na pewien czas zablokowany przez PFRON i ponownie uruchomiony 1 lutego. Załącznik INF-D-P wysłany razem z wnioskiem w poz. 51 uzupełnia się teraz automatycznie nowymi kwotami dofinansowania.