Te liczby dotyczą tylko zgłaszanych i kontrolowanych przez PIP zarzutów dotyczących mobbingu, a przecież prócz mobbingu są też inne nieprawidłowe zachowania: molestowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja i nierówne traktowanie, a w tle naruszenie dóbr osobistych pracownika.

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu wynika wprost z przepisów kodeksu pracy (odpowiednio art. 943 par. 1 i art. 94 par. 2b), ale każdy pracodawca chcąc prowadzić biznes w sposób transparentny, zgodny z prawem, najnowszymi trendami i budując zdrowe, inkluzywne środowisko pracy, powinien przeciwdziałać nieprawidłowym zachowaniom i wyjaśniać wszelkie zgłaszane nieprawidłowości nie tylko z powodu istnienia tych przepisów.