Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o rozłożenie na raty nie tylko swoich składek, ale także daniny za pracownika. Przy czym w takiej sytuacji ubezpieczony otrzyma nie tylko wyegzekwowane odsetki, lecz także opłatę prolongacyjną.
Taką zmianę przepisów zakłada nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121), która została skierowana do Senatu. Po wejściu w życie nowych przepisów firma mająca problemy finansowe z opłaceniem składek będzie mogła się ubiegać o rozłożenie całej zaległości na raty. Przy czym kwoty spłaty będą określone w układzie ratalnym zawartym między płatnikiem a ZUS – mają uwzględniać możliwości płatnicze dłużnika i stan finansów ubezpieczeń społecznych.
Uchwalone przez Sejm rozwiązanie to ułatwienie dla prowadzących firmy. Obecnie przedsiębiorca może wnioskować o rozłożenie na raty tylko tego długu, który dotyczy jego samego, nie może systematycznie spłacać zaległości składkowych za pracownika. Co więcej, nie mógł rozmawiać z zakładem na temat swoich danin, jeśli miał dług za zatrudnionych. Do tej pory z układów ratalnych faktycznie mogli skorzystać wyłącznie samozatrudnieni oraz właściciele jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wprowadzenie nowych przepisów stało się możliwe po zmianach w zasadach oszczędzania w II filarze, zgodnie z którymi środki z otwartych funduszy emerytalnych trafiają na subkonta prowadzone przez ZUS. Przy czym możliwość rozłożenia wpłacania składek za pracownika spowodowała konieczność zmian zasad waloryzacji środków zgromadzonych na subkoncie. To tam będzie trafiać opłata prolongacyjna karnie płacona przez zatrudniającego, zaległe składki i odsetki od tych składek. ZUS będzie przeprowadzać waloryzację tego konta 1 czerwca każdego roku. Tylko w przypadku osób składających wniosek o emeryturę będzie obowiązywać zasada, że kwota zgromadzonych środków będzie waloryzowana kwartalnie. W nowelizacji zapisano też zasadę, że stan konta po waloryzacji nie może ulec obniżeniu. Ma to chronić ubezpieczonego w przypadku wystąpienia ujemnej waloryzacji.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie siedmiu miesięcy od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Okres ten jest potrzebny ZUS do dostosowania systemów komputerowych do nowych przepisów.
Etap legislacyjny
Uchwalona przez Sejm