Duża część debaty sejmowej dotyczyła braku sprawozdania z trwającego od 2019 r. pilotażu testującego rozwiązania wprowadzane planowaną ustawą. Pojawił się nawet wniosek formalny, by prace nad nią przenieść na okres po publikacji raportu. W odpowiedzi, w trakcie posiedzenia komisji, które miało miejsce po I czytaniu ustawy na sali plenarnej, obecny na niej sekretarz stanu z Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska przedstawił fragment sprawozdania. – Wynika z niego, że we wszystkich czterech regionach realizujących pilotaż (dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim) włączono do niego łącznie 27 tys. pacjentów, w tym z rakiem: jelita grubego (ok. 5,5 tys.), płuca (ok. 5 tys.), piersi (ok. 8,7 tys.), jajnika (ok. 1,1 tys.) i gruczołu krokowego (ok. 1,7 tys.) – wyliczał. Wskazał, że koszt programu to 319 mln zł.

Chwalony pilotaż