Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii Polski w związku z brakiem dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy o egzekwowaniu dotyczącej delegowania pracowników, podała Komisja.

"Dyrektywa o egzekwowaniu ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez zajęcie się kwestiami związanymi ze zwalczaniem oszustw i obchodzeniem przepisów, dostępem do informacji i współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE" - czytamy w komunikacie.

W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników; zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych i chroni ich przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę w przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych; chroni prawa pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i ściąganie kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, podano także.

Komisja wystosowała w lipcu 2021 r. wezwania do usunięcia uchybienia do 24 państw członkowskich i obecnie prowadzi działania następcze w związku z tymi wezwaniami.

W ocenie Komisji, prócz Polski prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy nie dokonały także: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Finlandia.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań - w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(ISBnews)