Obowiązki związane z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666) ciążą na wszystkich: zarządzie kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP), komisji rewizyjnej, delegatach na walne zgromadzenie, pracownikach (nie tylko wykonujących czynności na rzecz kasy), związkach zawodowych, radach pracowników, osobach, które zostały wybrane do reprezentowania załogi, jeśli u pracodawcy nie działa związek zawodowy ani rada pracowników, a nawet na samych członkach i osobach przez nich upoważnionych. Przyjrzyjmy się po kolei tym obowiązkom.

Członkowie