Nowe przepisy pozwalające na prewencyjne badania zatrudnionych alkomatem czy narkotestem czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje na to, że wejdą w życie w pierwszej połowie lutego. Już teraz mnożą się wątpliwości co do treści nowej regulacji. Jedna z najważniejszych dotyczy tego, czy pracodawcy będą mogli badać alkomatem pracowników, których zachowanie wyraźnie wskazuje na stan po użyciu alkoholu. A za badanie przeprowadzone bez podstawy prawnej i przetwarzanie wrażliwych danych o nietrzeźwości pracownika może ich spotkać wysoka kara od Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie ma badania bez uprzedzenia?