Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od osiąganych przed przedsiębiorcę na ryczałcie przychodów. I tak przy rocznym przychodzie:

Doliczając do tego podstawową składkę na ubezpieczenia społeczne w ZUS, która z 1211,28 zł w ubiegłym roku wzrosła do 1418,48 zł w tym roku, można wyliczyć, że łączny przelew do ZUS w poszczególnych progach przychodowych wyniesie odpowiednio 1794,64 zł, 2045,41 zł i 2546,96 zł.