Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek ostatni wskaźnik niezbędny do wyliczenia składek na ZUS, które w 2023 r. zapłaci ponad 700 tys. przedsiębiorców rozliczających podatki ryczałtem ewidencjonowanym (dane resortu finansów za 2021 r.). Chodzi o przeciętne wynagrodzenie za IV kw. 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw, które jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców. Z danych GUS wynika, że wyniosło ono 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od osiąganych przed przedsiębiorcę na ryczałcie przychodów. I tak przy rocznym przychodzie:

  • do 60 tys. zł – wyniesie ona 376,16 zł miesięcznie (o 40,22 zł więcej niż w zeszłym roku, gdy wynosiła 335,94 zł),
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 626,93 zł (o 67,04 zł więcej niż zeszłoroczna składka w wysokości 559,89 zł),
  • powyżej 300 tys. zł – miesięczny przelew do ZUS wzrośnie o 126,67 zł i wyniesie do 1128,48 zł (w 2022 r. było to 1001,81 zł).

Doliczając do tego podstawową składkę na ubezpieczenia społeczne w ZUS, która z 1211,28 zł w ubiegłym roku wzrosła do 1418,48 zł w tym roku, można wyliczyć, że łączny przelew do ZUS w poszczególnych progach przychodowych wyniesie odpowiednio 1794,64 zł, 2045,41 zł i 2546,96 zł.

Oznacza to, że ryczałtowcy z najniższymi przychodami zapłacą organowi rentowemu łącznie o 247,42 zł miesięcznie więcej niż obecnie. Ci z przychodami od 60 tys. zł do 300 tys. zł dołożą do obecnie płaconych składek 274,24 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy z najwyższymi przychodami zapłacą łącznie o 327,87 zł więcej niż obecnie. Z powyższych wyliczeń wynika, że ci najbogatsi zapłacą ZUS tylko o 80 zł więcej od tych z najniższymi przychodami. ©℗