Minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że o pracy komisji konkursowej i przebiegu rywalizacji będzie mógł powiedzieć dopiero po zakończeniu całej procedury. 

Podkreśla, że kolejne etapy wyłonią najlepszą kandydaturę. Ostateczna decyzja, jak zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, należy do premier Ewy Kopacz.

Obecnie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych kieruje Elżbieta Łopacińska. Funkcję tę będzie pełniła do czasu wyłonienia nowego prezesa.