Są nimi: bezpieczeństwo, konkurencyjność oraz transformacja ekologiczna i energetyczna, a także wartości demokratyczne i praworządność. Obok tych głównych celów szwedzka prezydencja ma także listę priorytetów legislacyjnych w obszarze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Jednym z celów, które Szwedzi chcą realizować za sterami Rady UE ds. zatrudnienia, jest zapewnienie pracownikom prawa do dobrego środowiska pracy niezależnie od wielkości pracodawcy czy formy zatrudnienia. W ten postulat wpisują się zwłaszcza poparcie dla projektu rewizji dyrektywy azbestowej oraz rozpoczęcie prac nad projektem zmian w dyrektywie w sprawie środków chemicznych. Zamiarem prezydencji szwedzkiej jest również wstępne podsumowanie dotychczasowych działań, jeśli chodzi o realizację strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027. Strategia ta obejmuje m.in. przegląd dyrektywy dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz dyrektywy w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Ponadto nowa prezydencja zamierza poczynić postępy w pracach nad projektem nowej dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy przy platformach internetowych.