Czy pracodawcy częściej zatrudniają cudzoziemców na czarno?
Ze wstępnych danych PIP wynika, że choć przeprowadziliśmy w ubiegłym roku więcej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców (w 2021 r. było ich 6,5 tys., a w 2022 r. 9 tys.), liczba wykrywanych przypadków nielegalnego zatrudnienia utrzymuje się na podobnym poziomie.