O 4 zł miesięcznie wzrosła podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacana przez rolników ubezpieczonych w kasie.
Osoby posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni do 50 ha będą opłacać w II kwartale daninę w wysokości 88 zł za miesiąc. Tym samym rolnicy podlegający ochronie rentowej i emerytalnej muszą przekazać do KRUS kwotę 264 zł (termin mija 30 kwietnia br.).
Do tego jeszcze dochodzi opłata za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Rada Rolników jej wysokość ustaliła na 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu. W sumie osoby prowadzące działalność rolniczą na małym areale łącznie odprowadzą do KRUS 390 zł.
Wyższą kwotę odprowadzą właściciele dużych gospodarstw. Otóż dodatkowa składka wpłacana przez osoby posiadające od 50 do 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych wynosi obecnie 106 zł w skali miesiąca. Tym samym wszystkie opłaty z tytułu ubezpieczenia w KRUS dla tej grupy rolników wyniosą 708 zł kwartalnie. Natomiast w przypadku gospodarstw rolnych o areale od 100 do 150 ha do kasy trzeba wnieść 1023 zł kwartalnie. Osoby posiadające od 150 do 300 ha muszą przekazać do KRUS 1341 zł, a właściciele gospodarstw powyżej 300 ha muszą opłacić 1659 zł za II kwartał.
Obowiązkowa składka do KRUS za każdego domownika – bez względu na wielkość gospodarstwa – wynosi obecnie 390 zł kwartalnie.